TROD Kurslar English

TROD On Beşinci Yeterlik Yazılı Sınavı


 Değerli Üyemiz,

Derneğimizin on beşinci yeterlik yazılı sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 29 Kasım 2020 tarihinde İzmir, Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında kaynak kitap olarak; “ GUNDERSON & TEPPER’S CLINICAL RADIATION ONCOLOGY, 5TH EDITION, 2021, Tepper JE, Foote RL, Michalski JM ” kullanılacaktır. Sınavda adaylara:

1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar

9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler
10-Genitoüriner Sistem Tümörleri
11-Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal     Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; son sene asistanları, uzman ve özellikle de doçent adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.
Sınav yaklaşık 2,5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların; başvurularını 06 Kasım 2020 Cuma gününe kadar  http://yeterlik.trod.org.tr/yeni-uyelik.php adresine girerek online şekilde yapmaları gerekmektedir.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. Yavuz Anacak      Prof. Dr. Gökhan Özyiğit          Prof.Dr.Nilgün Özbek Okumuş
TROD Dernek Başkanı       TROD Yeterlik Kurulu Başkanı  TROD Sınav Komisyonu Başkanı
 
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.